yükleniyor

Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları

Bu sitede Antalya Çekirge veya Antalya Çekirge'ye bağlı şirketler tarafından yayınlanan bütün içerik ve bilgiler aşağıdaki kullanım şartları tarafından korunmaktadır. Siteyi gezen ya da siteden faydalanan bütün kullanıcılar bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

Telif Hakkı
Sitedeki bütün içeriğin sahibi Mira Canlı Hayvan Böcek Tur. İnş. Tarım Tic. Ltd. Şti.'dir. (Kısaca "Antalya Çekirge")
Sitedeki bütün fikir hakları (telif hakları ve komşu haklar dahil) Antalya Çekirge ve/veya içinde çeşitli Antalya Çekirge kuruluşlarının da bulunduğu içerik ortaklarına aittir ve ait olmaya devam edecektir. Site içeriği Kullanım şartlarında belirtilen sınırlar dışında kullanılamaz.
Kullanıcılar kişisel kullanım için site içeriğini bilgisayarlarına indirebilir veya kopyalayabilir. Bu izin, indirilen veya kopyalanan içerikle alakalı her tür kaynakça, telif veya sahiplik bilgisinin korunduğu durumlarda geçerlidir. Kullanıcılar site içeriğinden aldıkları her kopyaya bu bilgiyi dâhil etmek zorundadır.
Kullanıcılar site içeriğine ekleme veya içerikte bir değişiklik yapamaz. Site içeriği kullanıcılar tarafından dağıtılamaz, pazarlanamaz, tekrar basılamaz ya da herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz. Kullanıcıların yukarıda sayılanlardan herhangi birini yaptığı durumlarda, Antalya Çekirge ve üçüncü kişi ve kurumlar hukuksal yollara başvurma haklarını saklı tutar.

Sorumluluk
 Site içeriği kullanıcıların Antalya Çekirge ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi almasını sağlamak için yayınlanmıştır. Antalya Çekirge site içeriğini güncel tutmayı amaçlamakta olup bu amaçla site içeriğinde herhangi bir ilan ya da ihbarda bulunmaksızın değişiklik gerçekleştirebilir. Sitenin kullanılmaya devam edilmesi, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği manasına gelir.

İçerik:
 Genel bilgilerden oluşur ve özel bir kişinin, kurumun ve üçüncü kişinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değildir.
 Antalya Çekirge ile site kullanıcıları arasında bir anlaşma özelliği taşımaz.
 Ürünlerin veya hizmetlerin performansıyla ilgili garanti vermez.
 Güncel, geniş kapsamlı, tamamlanmış veya kesin olmak zorunda değildir.
 Profesyonel görüş veya herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

Risk ve Sorumluluk:
 Antalya Çekirge sistem ve yazılımlarını bilgisayar virüslerine veya "Trojan" denilen programlara ve benzerlerine ("virüsler") karşı korumaya çalışsa da, kişi ve kurumların bu siteyi gezerken veya siteden bir materyal indirmesi sonucu oluşacak bilgisayar ve sistem zararlarından sorumlu değildir.
 Siteyi kullanan ya da siteden faydalanan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından sitenin hacklenmesi, virüs, truva atı vb. metotlarla siteye gizlice girerek sistemleri bozan gayrı kanuni eylemlerde bulunulması, bu yolla site içeriğinin pornografik, etik olarak uygun olmayan, ırkçı, kışkırtıcı, şiddeti teşvik eden, üçüncü şahısların isim, marka ve telif haklarına tecavüz eden ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil eden bir içeriğin siteye yüklenmesi ya da siteye erişimin hukuk dışı metotlarla engellenmesi durumunda Mira Canlı Hayvan Böcek Tur. İnş. Tarım Tic. Ltd. Şti.'nin söz konusu içeriği kaldırma, siteye erişimi geçici olarak durdurma, kanuni yollara başvurma ve bu gibi eylemlerin faillerine tazminat talebi yöneltme hakları saklıdır.
 Yukarıda sayılan eylemler neticesinde, herhangi bir şekilde diğer site kullanıcılarının ya da 3. kişi ve kuruluşların uğrayacağı zararlardan Antalya Çekirge'nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitenin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

Kişisel Olmayan Verilerin Otomatik Toplanması:
Hakkınızdaki kişisel olmayan bilgiler siz siteyi kullandıkça otomatik olarak toplanabilir (örneğin, siteye girerken kullandığınız internet tarayıcısı gibi). Bu tür bilgiler kimliğiniz hakkında bilgi vermez; fakat istatistiksel amaçlarla tutulan bu log dosyaları kayıtları Antalya Çekirge'ye sitesini geliştirmesinde yardımcı olur. (örneğin, hangi sayfaların popüler hangilerinin popüler olmadığını görmesi gibi). Siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgiler bilgisayarınıza otomatik olarak "cookie" adı verilen küçük programlar kullanarak depolanabilir. "Cookie" sayesinde siteye her girdiğinizde bilgileri tekrar ayarlamanıza gerek kalmaz. Bu yolla mahremiyetiniz hiçbir suretle ihlal edilmeyeceği gibi istediğiniz takdirde bilgisayarınız "cookies"i engelleyebilir.

Diğer Sitelere Verilen Linkler:
 Antalya Çekirge zaman zaman kendi sitesinden diğer sitelere link verebilir. Bu linkler kullanıcıların yararına verilmektedir. Antalya Çekirge link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir. Ayrıca bu sitelerde toplanan kişisel bilgiler de Antalya Çekirge'nin sorumluluğunda değildir. Bu siteden diğer sitelere verilen linkler, Antalya Çekirge'nin bu siteleri onayladığı anlamına gelmez.
 Kullanıcılar, kendi güvenlikleri için, bu siteden gittikleri diğer sitelerin kullanım şartlarını okumalıdır.

Kullanım Şartlarında Değişiklikler:
 Antalya Çekirge istediği herhangi bir zamanda, ilan ya da ihbarda bulunmaksızın site kullanım şartlarında değişiklik yapabilir. Değişiklikler yukarıdaki kullanım şartlarının yerine geçer. Değişiklik yapıldığında, kullanıcılar yeni kullanım şartlarına tabii olacaktır. Bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeleri önerilir.

Bölünebilirlik:
 Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat Yasağı:
Antalya Çekirge tarafından bu kullanım koşularının herhangi bir bölümünün uygulanmaması, Antalya Çekirge'nin bu kullanım koşullarını herhangi bir kişinin geçmiş ya da gelecekteki eylemleri için uygulama hakkından feragat etmesi anlamına gelmez. Antalya Çekirge tarafından herhangi bir kişinin Antalya Çekirge'nin eylemlerine güvenmesi, bu kullanım koşullarından feragat edilmesi anlamına gelmez. Sadece Antalya Çekirge'nin yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış, açık ve yazılı bir feragatname yasal olarak geçerlidir.